دانشگاه علمی کاربردی دیلم
 
قالب وبلاگ

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی ، دکتر صدر معاون سنجش ، خدمات آموزشي و دانشجويي دانشگاه ضمن اعلام این خبر گفت : متقاضيان ثبت نام و شركت در پذيرش دوره كارداني فني و دوره كارداني حرفه اي نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي كاربردي بهمن ماه سال 1392 می توانند براي شركت در پذيرش دوره های مذكور که از روز چهارشنبه 27/9/92 آغاز و در روز سه‌شنبه ۰۸/10/92 پايان مي‌پذيرد ، از طريق شبكه اينترنت اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org اقدام نمایند .

وی در خاتمه اظهار داشت : تاریخ ثبت نام در مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد متعاقباٌ اعلام گردد.
[ پنجشنبه بیست و هشتم آذر 1392 ] [ 13:55 ] [ ليراوی ] [ ]

رشته های دانشگاه علمی کاربردی دیلم

زمان ثبت نام کاردانی ناپیوسته از 27/9/92 تا 3/10/92 از طریق سایت سازمان سنجش کشور

مکانیک خودرو

تکنولوژی اموزشی

مدیریت کسب و کار

حقوق ثبتی

هنر های تجسمی-گرافیک

بازرگانی امور  گمرکی

تربیت مربی پیش ازدبستان

برنامه سازی کامپیوتر

شبکه های کامپیوتری

اینترنت و شبکه های گسترده

حسابداری مالی

بازاریابی

پالایش گاز

بازرسی جوش

برق صنعتی

 

[ پنجشنبه بیست و هشتم آذر 1392 ] [ 13:52 ] [ ليراوی ] [ ]

نمرات رشته نرم تفزار ورودی بهمن1389

 

ابزارهای تدوین

تربیت بدنی

 کارآفرینی

 مفاهیم چند رسانه ای

 ابزار چند رسانه ای

 

893712652002

50/18

 

 ۱۹

 ۲۰

 ۱۹

 

893712652003

 

 

 

 

 

893712652004

 

 

 

 

 

 

893712652005

50/16

 

 ۱۹

 ۱۸

 ۱۷

 

893712652006

50/16

19

 ۱۷

 ۲۰

 ۱۵

 

893712652007

17

 ۱۹

 ۱۵

 ۱۴

 

893712652008

 

 

 

 

 

893712652010

 

 

 

 

893712652011

 

 

 

 

 

 

893712652012

۱۶ ۲۰

 ۱۸

 ۱۰

 ۱۸

 

893712652013

 

 

 

 

 

893712652016

 

 

 

 

893712652018

19

 

 ۱۸

 ۲۰

 ۱۸

 

893712652019

17

19

 ۱۶

 ۱۹

 ۱۹

 

893712652051

 

 

 

 

 

893712652052

 

 

 

 

 

893712652053

16

 

 ۱۶

 ۱۰

 ۱۰

 

893712652054

 

 

 

 

893712651009

 

 

 

 

893712651015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افرادی که نسبت به نمره خود اعتراض دارند حداکثر تا 3 روز پس از اعلام نمره فرصت دارند به آموزش مراجعه کنند.

[ چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392 ] [ 13:33 ] [ ليراوی ] [ ]

نمرات رشته خدمات گمرکی ورودی بهمن1389

 

سیستم آسیکودا

 قاچاق و تخلفات

 آشنایی با اظهار نامه

 شیمی تعرفه

 تربیت بدنی

 کارآفرینی

893712652128

 

 

 

 

 

893712652130

 

 

 

 

 

893712652131

50/17

 ۵۰/۱۶

 ۱۷

 ۱۵

 

 ۱۵

89371265213۳

۵۰/۱۵

 ۱۵

 ۱۶

 ۱۲

 ۱۹

 ۱۵

8937126521۳۴

18

 ۱۶

 ۵۰/۱۷

 ۱۲

 ۲۰

 ۱۷

8937126521۴۲

20

 ۵۰/۱۵

 ۲۰

 ۱۲

 

 ۱۶

8937126521۳۶

50/18

 ۱۶

 ۱۸

 ۱۲

 ۱۹

 ۱۶

8937126521۳۷

19

 ۵۰/۱۷

 ۱۹

 ۵۰/۱۴

 ۱۸

 ۱۷

8937126521۳۹

16

 ۱۵

 ۱۶

 ۱۲

۱۸ 

 ۱۶

89371265214۳

50/14

 ۱۵

 ۲۰

 ۱۲

 ۱۹

 ۱۶

 ۸۹۳۷۱۲۶۵۲۱۴۱

50/17

 ۱۵

 ۱۶

 

 ۱۹

 ۱۶

افرادی که نسبت به نمره خود اعتراض دارند حداکثر تا 3 روز پس از اعلام نمره فرصت دارند به آموزش مراجعه کنند.

[ یکشنبه نوزدهم خرداد 1392 ] [ 13:35 ] [ ليراوی ] [ ]

نمرات رشته حسابداری ورودی بهمن 1389

 

تنظیم بودجه

 پروژه

پیمانکاری

 تربیت بدنی

 کارآفرینی

 

893712652087

۵۰/۱۹

 ۱۹

 ۲۰

 ۱۸

 ۱۸

 

893712652057

غایب

 غایب

 

 ۲۰

 

 

893712652084

 ۱۹

 ۱۴

 ۱۹

 ۱۴

 

893712652058

غایب

 غایب

 

 ۱۹

 

 

893712652060

15

 ۲۰

 ۲۰

 

 ۱۶

 

893712652061

18

 ۲۰

 ۱۹

 

 ۱۸

 

893712652062

10

 ۱۸

 ۱۲

 

 ۱۲

 

893712652063

۱۵

 ۲۰

 ۱۷

 

 ۱۶

 

893712652064

 

 ۱۹

 

 

 

893712652066

 

 

 

 

 

893712652067

 

 

 

 

 

893712652085

 

 

 

 

 

893712652068

15

 ۵۰/۱۹

 ۱۷

 ۲۰

 ۱۷

 

893712652070

12

 ۱۹

 ۲۰

 ۱۸

 ۱۳

 

893712652071

50/14

 ۲۰

 ۱۹

۱۸ 

 ۱۵

 

893712652072

15

 ۲۰

 ۱۹

 

 ۱۵

 

893712652073

 

 ۱۵

 ۱۸

 ۱۵

 

893712652074

16

 ۲۰

 ۱۷

 

 ۱۶

 

893712652076

 

 

 

 

 

893712652077

19

 ۲۰

 ۲۰

 

 ۱۷

 

893712652078

۱۸

 ۲۰

 ۱۴

 

 ۱۷

 

893712652079

50/16

 

۱۷

 

 ۱۷

 

893712652080

 ۱۹

 ۱۷

 ۱۸

 ۱۲

 

893712652086

50/13

 ۵۰/۱۹

 ۱۵

 ۱۸

 ۱۷

 

893712651184

 

 

 

 

 

893712651209

 

 

 

 

 

893712651174

 

 ۱۶

 ۱۹

 ۱۸

 

893712651181

 

۱۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افرادی که نسبت به نمره خود اعتراض دارتد حداکثر تا 3 روز فرصت دارند به آموزش مراجعه کنند.

[ یکشنبه نوزدهم خرداد 1392 ] [ 13:28 ] [ ليراوی ] [ ]

نمرات رشته تربیت مربی ورودی بهمن 1389

 

حرکات ورزشی

 روانشناسی تربیتی

ادبیات و قصه

 کارآفرینی

 نقاشی و هنر

 

893712652020

13

 ۲۰

 ۱۵

 ۱۹

 ۱۷

 

893712652021

20

 ۲۰

 ۲۰

 ۲۰

 ۱۸

 

893712652023

15

 ۱۶

 ۱۵

 ۱۸

 ۱۶

 

893712652024

50/15

 ۱۸

 ۵۰/۱۸

 ۱۹

 ۵۰/۱۸

 

893712652025

50/12

 ۱۷

۱۸

 ۱۸

 ۱۴

 

893712652027

50/18

 ۵۰/۱۸

۱۹

 ۱۹

 ۱۹

 

893712652029

14

 ۵۰/۱۷

۱۸

 ۱۹

 ۵۰/۱۷

 

893712652030

 

 

 

 

 

893712652032

 

 

 

 

 

893712652031

۵۰/۱۴

 ۱۸

 ۱۶

 ۲۰

 ۵۰/۱۶

 

893712652034

14

 ۵۰/۱۸

۵۰/۱۷

 ۲۰

 ۱۵

 

893712652035

20

 ۵۰/۱۶

۲۰ 

 ۱۹

 ۱۸

 

893712652036

50/18

 ۵۰/۱۷

 ۲۰

 ۱۹

 ۱۷

 

893712652037

17

 ۱۷

 ۲۰

 ۱۹

 ۱۹

 

893712652033

۱۶

 ۱۹

 ۲۰

 ۱۹

 ۵۰/۱۸

 

893712652038

17

 ۱۸

 ۱۸

 ۱۹

 ۱۵

 

893712652039

50/14

 ۵۰/۱۸

 ۲۰

 ۱۸

 ۵۰/۱۷

 

893712652040

13

 ۵۰/۱۸

 ۱۷

 ۱۸

 ۱۴

 

893712652041

19

 ۲۰

 ۵۰/۱۹

 ۲۰

 ۵۰/۱۹

 

893712652042

۵۰/۱۵

 ۵۰/۱۶

۵۰/۱۸

 ۱۶

 ۱۷

 

893712652043

20

 ۲۰

 ۲۰

 ۲۰

 ۲۰

 

893712652044

50/۱۶

 ۲۰

 ۵۰/۱۹

 ۲۰

 ۱۸

 

893712652046

 

 

 

 

 

893712652047

50/15

 ۲۰

 ۱۹

 ۱۸

 ۵۰/۱۷

 

893712652045

16

 ۲۰

 ۱۸

 ۱۸

 ۵۰/۱۷

 

 

 

 

 

 

 

 

افرادی که نسبت به نمره خود اعتراض دارتد حداکثر تا 3 روز فرصت دارند به آموزش مراجعه کنند.

[ یکشنبه نوزدهم خرداد 1392 ] [ 13:16 ] [ ليراوی ] [ ]

نمرات درس تنظیم خانواده

893712652010

12

893712652134

13

893712652131

12

893712652142

14

893712652136

12

893712652008

12

893712652110

15

893712651138

50/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ دوشنبه شانزدهم بهمن 1391 ] [ 8:53 ] [ ليراوی ] [ ]

نمرات درس انجام امور دفتری اسفند1389

893712651150

13

 

 

 

893712652110

16

 

 

 

893712651091

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ پنجشنبه دوازدهم بهمن 1391 ] [ 11:44 ] [ ليراوی ] [ ]

نمرات رشته نرم افزار اسفند1389

 

تجزیه و تحلیل

زبان تخصصی

 مباحث ویژه

 مدل سازی

 

 

893712652002

18

50/19

 ۲۰

 ۲۰

 

 

893712652003

14

15

 ۵۰/۱۸

 ۱۹

 

 

893712652004

 

 

 

 

 

 

893712652005

15

50/14

 ۵۰/۱۸

 ۲۰

 

 

893712652006

12

16

 ۱۸

 ۱۶

 

 

893712652007

14

15

 ۱۸

 ۱۶

 

 

893712652008

 

 

 

 

 

 

893712652010

50/12

25/6

 ۱۸

۱۶ 

 

 

893712652011

50/16

16

 ۱۹

 ۲۰

 

 

893712652012

6

12

 ۱۷

 ۱۳

 

 

893712652013

50/15

15

 ۱۸

 ۱۵

 

 

893712652016

12

12

 ۱۵

 ۱۳

 

 

893712652018

17

16

 ۱۹

 ۱۹

 

 

893712652019

15

16

 ۱۸

 ۱۷

 

 

893712652051

 

 

 

 

 

 

893712652052

12

14

 ۱۷

 ۱۴

 

 

893712652053

15

12

 ۱۸

 ۱۳

 

 

893712652054

12

5

 ۱۷

 ۱۵

 

 

893712651009

14

25/14

 ۵۰/۱۷

 ۱۶

 

 

893712651015

15

50/13

 ۱۸

 ۱۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افرادی که نسبت به نمره خود اعتراض دارند حداکثر تا 3 روز پس از اعلام نمره فرصت دارند به آموزش مراجعه کنند.

[ پنجشنبه دوازدهم بهمن 1391 ] [ 10:45 ] [ ليراوی ] [ ]

نمرات رشته گرافیک اسفند1388

 

تاریخ هنرایران

 کارآفرینی

 چاپ دستی

 زبان تخصصی

 بازاریابی

 تجزیه و تحلیل

883712652130

20

 ۱۸

 ۱۹

 ۱۲

 ۱۰

 ۱۷

883712652131

15

 ۱۸

 ۱۷

 ۱۲

 ۲۰

 ۱۴

883712652132

25/15

 ۱۶

 ۱۲

 ۱۰

 ۱۲

 ۱۰

883712652133

 

 ۵

 

 ۴

 ۸

 ۱۰

883712652136

12

 ۱۵

 ۱۲

 ۱۳

 ۱۴

 ۱۷

883712652137

۱۲

 ۱۵

 ۱۴

 ۴

 ۱۲

 ۱۳

883712652138

 

 ۲۰

 ۱۵

 ۱۷

 ۱۷

 ۱۶

883712652140

 

 ۱۷

 ۲۰

 ۱۳

۱۷ 

 ۱۸

883712652141

 

 ۱۸

 ۲۰

 ۲۰

 ۲۰

 ۲۰

883712652142

20

 ۱۸

 ۱۹

 ۲۰

 ۱۸

 ۱۷

883712652143

 

 ۱۷

 ۱۴

 ۱۷

 ۱۴

 ۱۲

883712652144

 

 ۱۸

 ۲۰

 ۲۰

 ۱۷

 ۱۸

883712652145

 

 ۱۵

 ۱۲

 ۱۰

 

 ۱۰

883712652148

 

 ۱۶

 ۱۲

 ۱۳

 ۱۲

 ۱۳

افرادی که نسبت به نمره خود اعتراض دارند حداکثر تا 3 روز پس از اعلام نمره فرصت دارند به آموزش مراجعه کنند.

 

[ چهارشنبه یازدهم بهمن 1391 ] [ 12:17 ] [ ليراوی ] [ ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

باردرخت علم ندانم به جز عمل
باعلم اگرعمل نکنی شاخ بی بری
نويسندگان
امکانات وب